fbpx

Ettevõtte Registreerimisteenus

Kidnes OÜ on teie usaldusväärne partner ärimaailmas, pakkudes igakülgseid teenuseid juriidilistele isikutele üle kogu maailma. Oleme spetsialiseerunud kvalifitseeritud juriidilise, maksu- ja raamatupidamislahenduste pakkumisele, tagades täieliku vastavuse Eesti õigusaktidele.

€740

Registreerimine E-Residendi Digi-ID Kaardiga

Tasu sisaldab:

Kui tulevase ettevõtte omanik on juba oma ettevõtte registreerimise eelarve ja aja eest hoolitsenud, on kulud ja aeg minimaalsed.

Selle registreerimismeetodi abil saate ettevõtet 5 tööpäeva jooksul kätte.

Ettevõtte registreerimise eest tasumine toimub ettemaksuna (50%) pangaülekandega või sularahas. Ülejäänud osa tasutakse pärast äriregistri B-kaardi kättesaamist.

Alates €875

Esindaja Kaudu Volituse Alusel

Tasu sisaldab:

Hind ei sisalda volikirja vormistamist tulevase ettevõtte omaniku elukohariigis. Lisaks volikirja Eestisse saatmine ja Eestis volikirjaga tehtavate toimingute kulusid.

Suurem osa ajast kulub ettevõtte omaniku elukohariigis volikirja vormistamisele, notariaalsele kinnitamisele ja originaaldokumentide Eestisse saatmisele, samuti riigikeelde tõlkimisele ja tõlgitud dokumendi notariaalsele kinnitamisele Eestis.

Alates €800

Notari Abiga Registreerimine

Tasu sisaldab:

Sammud registreerimiseks:

  • Täita registreerimisvormi
  • Edastada meile enda isikuandmed ja dokumentide koopiad.
  • Pärast kogu vajaliku dokumentatsiooni kättesaamist, valmistame notari jaoks dokumendid ette ning määrame kellaaja ja kuupäeva
  • Määratud ajal ja kuupäeval peate olema notari juures.
Enne ettevõtte registreerimist peate teadma, milline ettevõtte õiguslik vorm teie ettevõttele kõige sobivam on. Eestis on mitu ettevõtlusvormi:

Osaühing (OÜ) - See vorm sobib väikestele või keskmise suurusega ettevõtetele, mille osakapital on vähemalt 2500 eurot

Aktsiaselts (AS) - See vorm sobib suurettevõtetele, mille aktsiakapital on suurem kui 2500 eurot

Mittetulundusühing (MTÜ) - See vorm sobib heategevusfondiks või muuks mittetulunduslikuks tegevuseks

Leppingu hankime

Ettevõtte registreerimine Eestis

Kui kavatsete Eestis ettevõtlusega alustada, on ettevõtte registreerimine esimene oluline samm. Kuid asutamisprotsessis on mitmeid aspekte, millest peate olema teadlik. Käesolevas artiklis vaatleme lähemalt mõningaid peamisi aspekte ettevõtte asutamisel Eestis.

Majandusaasta

Eesti äriühingute majandusaasta kestab üldjuhul 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini. Mõne ettevõtte majandusaasta võib siiski olla hooajalise tegevuse tõttu teistsugune. On väga oluline teada oma ettevõtte majandusaastat ning aastaaruannete ja muude oluliste dokumentide esitamise tähtaegu, et vältida nõuete täitmata jätmist.

Aktsiakapital

Alates 2023. aastast ei ole Eestis äriühingutele minimaalse aktsiakapitali nõudeid. Ettevõtte asutamisel, kui teete kohese kapitali sissemakse, peate panustama täpselt registreerimistaotluses märgitud summa. Kui kavatsete teha mitterahalise sissemakse, peate registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks pöörduma notari poole. Enne taotluse esitamist veenduge, et äriühingu asutajad on oma aktsiad vastavalt oma osalusele täielikult sisse maksnud ja et juhatuse liikmed on kontrollinud, et need maksed on tehtud. Eesti äriregistrile õigete andmete esitamisel tehtud vigadel võivad olla tõsised tagajärjed

Reservkapital

Reservkapital ei ole eraettevõtetele enam kohustuslik. Kui teil ei ole reservkapitali loomiseks häid põhjusi, on soovitatav seda mitte luua. Uue äriühingu puhul veenduge, et põhikiri ei näe ette reservkapitali. Olemasoleva äriühingu puhul veenduge, et põhikirja ei muudeta ja et reservkapitali ei tühistata. Vastasel juhul võidakse olemasolev reservkapital bilansist maha kanda

Registreerimiskulud

Seoses asutamiskuludega on kaks võimalust: kanda need vastavalt aktsia nimiväärtusele või usaldada need aktsiaseltsile. Soovitatav on, et kulud kannab osaühing, nii et osanik saab tema poolt tasutud riigilõivu tasuta tagasi äriühingu pangakontolt. Kui äriühing asutatakse e-äriühingu registris, on riigilõiv 2022. aastal 265 eurot.

Maksuregister ja lubatud kapital

Osakapitali tehtud sissemaksed kantakse maksuregistrisse. Veenduge, et sissemaksed e-registris asutatud ettevõtte lubatud kapitali laekuvad ettevõtjaportaali kaudu rahandusministeeriumi arvelduskontole. Nõuda sissemakse tagastamist ühe aasta jooksul pärast registrisse kandmist, vastasel juhul jääb see riigi tuludesse.

Olemasolevate äriühingute lubatud kapitali sissemaksed

Kui osaühing asutati algselt ilma heakskiidetud kapitali otse sissemakseta, tuleb e-registri portaali kaudu esitada taotlus registreerimisega seotud kirjete kustutamiseks.

Lõplikud mõtted

Need on mõned peamised punktid, mida tuleb ettevõtte registreerimisel Eestis arvesse võtta. Nende nõuete mõistmine ja nende järgimine võib säästa aega, raha ja võimalikke õiguslikke probleeme.

Kui teil on küsimusi, saate lisateavet Eesti e-äriregistri ametlikul veebisaidil.