@vk_noorus @ansherbakova.rg

@vk_noorus @ansherbakova.rg

20 3

15 2
Küsimus on muidugi raamatupidamisega vähe seotud, aga kliendid seda ei mõista ja seetõttu on esimene, kellele nad helistavad, raamatupidaja. Täna räägin elatisest.

 

Elatist reguleerib perekonnaseadus ja see arvutatakse järgmiselt:

Elatise baassumma alates 01.04.2022 on 209.20 eurot. See summa arvutatakse miinimumelatise alusel lapse kohta ja seda korrigeeritakse iga aasta 1. aprillil. See tähendab, et baassumma võib 01.04.2023 muutuda.

Teiseks arvutamise kriteeriumiks on lapse elatise maksmise kohustusega vanema sissetulek. See on üldjuhul 3% Eesti eelmise aasta keskmisest palgast. Praegu on see 46.44 eurot ja seda muudetakse samuti 01.04.2023.

Samuti lähevad elatise suuruse arvutamisel arvesse kõik lapsetoetused, mida vanem saab - lapsetoetus ja paljulapselise perede toetus. Kui neid toetusi saab keegi, kes plaanib elatist saada, siis arvatakse maha pool toetusest elatise summast iga lapse kohta. Kui neid toetusi saab elatiskohuslane, siis lisatakse see summa elatisele.

Elatise suurust mõjutab ka laste arv. Teise lapse elatise summa on 15% väiksem. Kui tegemist on kaksikute või lastega, kelle vanusevahe on üle 3 aasta, siis see tingimus neile ei laiene.

Kelle juures laps elab? Kui laps elab elatiskohuslase juures keskmiselt nädala, vähendatakse elatise suurust proportsionaalselt ajaga, mil laps elas elatise maksja juures. Kui laps elab sama kaua mõlema vanema juures, siis saab elatist nõuda vaid juhul, kui lapse vajadused suurenevad vanemate sissetulekute märkimisväärse erinevuse või lapsele ebavõrdselt jaotatud kulutuste tõttu.

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

Küsimus on muidugi raamatupidamisega vähe seotud, aga kliendid seda ei mõista ja seetõttu on esimene, kellele nad helistavad, raamatupidaja. Täna räägin elatisest.Elatist reguleerib perekonnaseadus ja see arvutatakse järgmiselt:

Elatise baassumma alates 01.04.2022 on 209.20 eurot. See summa arvutatakse miinimumelatise alusel lapse kohta ja seda korrigeeritakse iga aasta 1. aprillil. See tähendab, et baassumma võib 01.04.2023 muutuda.

Teiseks arvutamise kriteeriumiks on lapse elatise maksmise kohustusega vanema sissetulek. See on üldjuhul 3% Eesti eelmise aasta keskmisest palgast. Praegu on see 46.44 eurot ja seda muudetakse samuti 01.04.2023.

Samuti lähevad elatise suuruse arvutamisel arvesse kõik lapsetoetused, mida vanem saab – lapsetoetus ja paljulapselise perede toetus. Kui neid toetusi saab keegi, kes plaanib elatist saada, siis arvatakse maha pool toetusest elatise summast iga lapse kohta. Kui neid toetusi saab elatiskohuslane, siis lisatakse see summa elatisele.

Elatise suurust mõjutab ka laste arv. Teise lapse elatise summa on 15% väiksem. Kui tegemist on kaksikute või lastega, kelle vanusevahe on üle 3 aasta, siis see tingimus neile ei laiene.

Kelle juures laps elab? Kui laps elab elatiskohuslase juures keskmiselt nädala, vähendatakse elatise suurust proportsionaalselt ajaga, mil laps elas elatise maksja juures. Kui laps elab sama kaua mõlema vanema juures, siis saab elatist nõuda vaid juhul, kui lapse vajadused suurenevad vanemate sissetulekute märkimisväärse erinevuse või lapsele ebavõrdselt jaotatud kulutuste tõttu.

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

4 0
Вопрос, конечно, мало относящийся к бухгалтерии, но клиентам это не понять 😊 И поэтому первым кому они звонят – это бухгалтера. Сегодня расскажу об алиментах.

 

Алименты регулируются Законом о семье и рассчитываются так:

Базовая сумма алиментов начиная с 01.04.2022 составляет 209,20 евро. Эта сумма рассчитается на основании минимальных алиментов на одного ребенка и корректируется каждый год 1 апреля. То есть базовая сумма может быть изменена и 01.04.2023г.

Второй критерий для расчета – доход родителя, обязанного платить алименты. Как правило это 3% от средней по Эстонии зарплаты за предыдущий год. На данный момент она составляет 46,44 евро и будет пересмотрена так же 01.04.2023г

Так же при начислении величины алиментов учитываются все пособия на ребенка, которые получает родитель – пособия на ребенка и пособие многодетным семьям. Если эти пособия получает тот, кто планирует получать алименты, то половина пособия вычитается из суммы алиментов на каждого ребенка. Если эти пособия получается обязанный по алиментам, то эта сумма плюсуется к алиментам.

Количество детей так же влияет на сумму алиментов. Сумма алиментов на второго ребенка на 15% меньше.  Если речь идет о близнецах или детях, у которых разница в возрасте больше 3ех лет, то это условия не них не распространяется .

С кем живет ребенок? Если ребенок живет в 
среднем неделю у обязанного по алиментам, то сумма алиментов сокращается пропорционально времени, которое ребенок жил у плательщика алиментов. Если ребенок живет у обоих родителей одинаковое время, то алименты можно требовать только если увеличиваются потребности ребенка из-за значительной разницы в доходах родителей или при неравно распределенных расходах на ребенка.

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

Вопрос, конечно, мало относящийся к бухгалтерии, но клиентам это не понять 😊 И поэтому первым кому они звонят – это бухгалтера. Сегодня расскажу об алиментах.Алименты регулируются Законом о семье и рассчитываются так:

Базовая сумма алиментов начиная с 01.04.2022 составляет 209,20 евро. Эта сумма рассчитается на основании минимальных алиментов на одного ребенка и корректируется каждый год 1 апреля. То есть базовая сумма может быть изменена и 01.04.2023г.

Второй критерий для расчета – доход родителя, обязанного платить алименты. Как правило это 3% от средней по Эстонии зарплаты за предыдущий год. На данный момент она составляет 46,44 евро и будет пересмотрена так же 01.04.2023г

Так же при начислении величины алиментов учитываются все пособия на ребенка, которые получает родитель – пособия на ребенка и пособие многодетным семьям. Если эти пособия получает тот, кто планирует получать алименты, то половина пособия вычитается из суммы алиментов на каждого ребенка. Если эти пособия получается обязанный по алиментам, то эта сумма плюсуется к алиментам.

Количество детей так же влияет на сумму алиментов. Сумма алиментов на второго ребенка на 15% меньше. Если речь идет о близнецах или детях, у которых разница в возрасте больше 3ех лет, то это условия не них не распространяется .

С кем живет ребенок? Если ребенок живет в
среднем неделю у обязанного по алиментам, то сумма алиментов сокращается пропорционально времени, которое ребенок жил у плательщика алиментов. Если ребенок живет у обоих родителей одинаковое время, то алименты можно требовать только если увеличиваются потребности ребенка из-за значительной разницы в доходах родителей или при неравно распределенных расходах на ребенка.

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

14 1
Eesti ettevõte võtab vastavalt lepingule Läti ettevõttega oma poolel vastu mitu töötajat töö teostamiseks Eesti territooriumil. Lepingu kohaselt peab Eesti ettevõte tagama töötajatele eluaseme ja kandma kõik majutusega seotud kulud. Küsimus seisneb selles, kas Eesti ettevõte peab tasuma kuludelt erisoodustusmakse?

Vastus: kõnealusel juhul ei tööta Lätist pärit töötajad Eestis töölepingu alusel, millest järeldub, et selles tööskeemis erisoodustuse vabastus kehtida ei saa. Tuletan meelde, millistel tingimustel saab ettevõte kasutada maksuvabastust:

1.  Töötajatega on sõlmitud töölepingud
2.  Töötaja elukoht asub töökohast vähemalt 50 km kaugusel
3.  Töölepinguliste töötajate elamiskulud on kuni 100 eurot või Tallinnas ja Tartus kuni 200 eurot. Eespool nimetatud summat ületav kulu kuulub erisoodustusmaksu alla.

Kui kulud katab Läti, siis on hoopis teine lugu.

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

Eesti ettevõte võtab vastavalt lepingule Läti ettevõttega oma poolel vastu mitu töötajat töö teostamiseks Eesti territooriumil. Lepingu kohaselt peab Eesti ettevõte tagama töötajatele eluaseme ja kandma kõik majutusega seotud kulud. Küsimus seisneb selles, kas Eesti ettevõte peab tasuma kuludelt erisoodustusmakse?

Vastus: kõnealusel juhul ei tööta Lätist pärit töötajad Eestis töölepingu alusel, millest järeldub, et selles tööskeemis erisoodustuse vabastus kehtida ei saa. Tuletan meelde, millistel tingimustel saab ettevõte kasutada maksuvabastust:

1. Töötajatega on sõlmitud töölepingud
2. Töötaja elukoht asub töökohast vähemalt 50 km kaugusel
3. Töölepinguliste töötajate elamiskulud on kuni 100 eurot või Tallinnas ja Tartus kuni 200 eurot. Eespool nimetatud summat ületav kulu kuulub erisoodustusmaksu alla.

Kui kulud katab Läti, siis on hoopis teine lugu.

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

11 0
#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

12 0
#eesti #raamatupidaja #бухгалтерия

#eesti #raamatupidaja #бухгалтерия

11 5
päeval - töö, õhtul - perekond. 
lapsed on meie tulevik.

днем-работа, вечером - семья
Дети- наше будущее

#lapsed 
#eestilapsed
#perekond 
#eesti

päeval – töö, õhtul – perekond.
lapsed on meie tulevik.

днем-работа, вечером – семья
Дети- наше будущее

#lapsed
#eestilapsed
#perekond
#eesti

18 3
#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn

9 0
#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn  #aml #crypto #cryptoinestonia

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #aml #crypto #cryptoinestonia

4 0
Уставной капитал или паевой капитал. Изменения с 2023 года.
Для начала напомню, что такое паевой капитал.

Паевой капитал это одна составляющих собственного капитала, который состоит из нескольких показателей – паевой капитал, резервы, нераспределенная прибыль, прибыль/убыток отчетного периода.
До 2023 года Коммерческий кодекс говорил о том, что сумма паевого капитала должна составлять 2500 евро, и в тоже время собственный капитал не может быть меньше этой суммы.  В 2023 году произошли изменения.
 
1. Паевой капитал не должен быть 2500 евро, так как с 2023 появилась возможность регистрировать компанию с размером паевого капитала до 1 цента.
2. Требование к собственному капиталу в размере не меньше 50% от паевого капитала остается прежним.
 
Элементарный пример изменений:
Сумма паевого капитала 20 000 евро, по итогам отчетного периода сумма собственного капитала 9000. В рамках правила до 2023 года все в норме и можно дальше работать, но вот уже в рамках закона с 2023 года, сумма собственного капитала меньше, чем 50% от паевого капитала.
Вывод: Чем выше паевой капитал, тем больше вероятность не превысить уровень 50% собственного капитала.
 
В части выплат из средств компании собственникам, ничего не меняется. Но напомню, что дивиденды могут выплачиваться если только внесен уставной(паевой) капитал.
 

Анна

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn
#бухгалтерия #eestimaa #estonia #kidnes

Уставной капитал или паевой капитал. Изменения с 2023 года.
Для начала напомню, что такое паевой капитал.

Паевой капитал это одна составляющих собственного капитала, который состоит из нескольких показателей – паевой капитал, резервы, нераспределенная прибыль, прибыль/убыток отчетного периода.
До 2023 года Коммерческий кодекс говорил о том, что сумма паевого капитала должна составлять 2500 евро, и в тоже время собственный капитал не может быть меньше этой суммы. В 2023 году произошли изменения.

1. Паевой капитал не должен быть 2500 евро, так как с 2023 появилась возможность регистрировать компанию с размером паевого капитала до 1 цента.
2. Требование к собственному капиталу в размере не меньше 50% от паевого капитала остается прежним.

Элементарный пример изменений:
Сумма паевого капитала 20 000 евро, по итогам отчетного периода сумма собственного капитала 9000. В рамках правила до 2023 года все в норме и можно дальше работать, но вот уже в рамках закона с 2023 года, сумма собственного капитала меньше, чем 50% от паевого капитала.
Вывод: Чем выше паевой капитал, тем больше вероятность не превысить уровень 50% собственного капитала.

В части выплат из средств компании собственникам, ничего не меняется. Но напомню, что дивиденды могут выплачиваться если только внесен уставной(паевой) капитал.


Анна

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn
#бухгалтерия #eestimaa #estonia #kidnes

9 1
Muudatused alates 2023. aastast.

Alustuseks tuletan meelde, mis on osakapital.
Osakapital on üks omakapitali komponent, mis koosneb mitmest näitajast – osakapital, reservid, jaotamata kasum, aruandeperioodi kasum/kahjum.
Kuni 2023. aastani oli äriseadustikus kirjas, et osakapitali suurus peab olema 2500 eurot ning samas ei või omakapital sellest summast väiksem olla. 2023. aastal on toimunud muudatusi.
 
1. Osakapital ei pea olema 2500 eurot, sest 2023. aastast on tekkinud võimalus registreerida äriühing kuni 1 sendi suuruse osakapitaliga.
2. Omakapitali nõue vähemalt 50% osakapitali suurusest jääb samaks.

Elementaarne näide muudatustest:
Osakapitali suurus on 20 000 eurot, aruandeperioodi tulemuste järgi on omakapitali suurus 9 000 eurot. Kuni 2023. aastani kehtinud eeskirja raames on kõik normikohane ja saab edasi töötada, kuid juba alates 2023. aastast on seaduse raames omakapitali suurus alla 50% osakapitalist.
Järeldus: mida suurem on osakapital, seda suurem on tõenäosus, et see ei ületa 50% omakapitali taset.
 
Äriühingu vahenditest omanikele tehtavate maksete osas ei muutu midagi. Kuid tuletan meelde, et dividende saab maksta ainult siis, kui on tehtud põhikirjajärgse kapitali ehk osakapitali sissemakse.
 

Anna 

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #eestimaa #estonia #kidnes

Muudatused alates 2023. aastast.

Alustuseks tuletan meelde, mis on osakapital.
Osakapital on üks omakapitali komponent, mis koosneb mitmest näitajast – osakapital, reservid, jaotamata kasum, aruandeperioodi kasum/kahjum.
Kuni 2023. aastani oli äriseadustikus kirjas, et osakapitali suurus peab olema 2500 eurot ning samas ei või omakapital sellest summast väiksem olla. 2023. aastal on toimunud muudatusi.

1. Osakapital ei pea olema 2500 eurot, sest 2023. aastast on tekkinud võimalus registreerida äriühing kuni 1 sendi suuruse osakapitaliga.
2. Omakapitali nõue vähemalt 50% osakapitali suurusest jääb samaks.

Elementaarne näide muudatustest:
Osakapitali suurus on 20 000 eurot, aruandeperioodi tulemuste järgi on omakapitali suurus 9 000 eurot. Kuni 2023. aastani kehtinud eeskirja raames on kõik normikohane ja saab edasi töötada, kuid juba alates 2023. aastast on seaduse raames omakapitali suurus alla 50% osakapitalist.
Järeldus: mida suurem on osakapital, seda suurem on tõenäosus, et see ei ületa 50% omakapitali taset.

Äriühingu vahenditest omanikele tehtavate maksete osas ei muutu midagi. Kuid tuletan meelde, et dividende saab maksta ainult siis, kui on tehtud põhikirjajärgse kapitali ehk osakapitali sissemakse.


Anna

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #eestimaa #estonia #kidnes

9 0
Seoses majandusolukorraga maailmas on üha enam ettevõtteid viimas oma tegevust kaugkontorisse. Ja selle tulemusena hõõrub iga teine ​​tööandja (eriti kui ta on ka töötaja) käsi, et hakkab nüüd isiklike kulude pealt kokku hoidma, sest eluaseme- ja kommunaalkulusid saab tasuda ettevõtte raha eest.
Kahju on pettumust valmistada...

Kodukontori kulud, nagu kõik ettevõttega seotud kulud, peavad olema seotud ettevõtte äritegevusega. Kui elamispinda, kus juhatuse liige/töötaja elab, kasutatakse kasvõi osaliselt isiklikuks otstarbeks (ja enamjaolt nii ongi), siis antud juhul on vaja aru saada, millist pinda kasutatakse otseselt kodukontoriks. Kui sellest osast pole võimalik aru saada, siis on tavaks arvestada 50/50. Ja kõik, mis toimub isiklikul pinnal 50% osal ja mis tasutakse ettevõtte raha eest (näiteks osteti laud ja pandi see „isiklikule“ pinnale), siis sellised ostud maksustatakse kui erisoodustus.

Ja üürileandja puhul on oluline mitte unustada, et füüsiline isik peab saadud tulult tulumaksu tasuma.
Kõige huvitavam aspekt tekib kommunaalmaksete puhul. Kuidas arvutada, kui palju vett/elektrit kasutati tööalastel eesmärkidel, kui peres on 2 täiskasvanut ja 5 ülalpeetavat. See on lihtne. 

Tööandja võib hüvitada kommunaalkulusid, kui selleks on piisavalt põhjendusi. Hüvitise suurus lepitakse üldiselt kokku üürilepingus, mis sõlmitakse töötaja ja ettevõtte vahel. Tasub ka järele mõelda, sest fassaaditööd, milleks maja 5 aastat tagasi laenu võttis ja mida veel 25 aastat remondifondist maksab, ei ole kuidagi seotud ettevõtte äritegevusega, kui see tegeleb näiteks logistikaga. Ning vastavalt tuleb kommunaalarve saamisel eemaldada sealt sellised kulud nagu remondifond ja muud ning võtta 50% saadud summast, sest kodukontoriks kasutatakse ainult 50% pinnast.
 
Üldiselt pole keeruline, ega ju? Kuid nüansse on palju, seega on üksikasjade teadasaamiseks mõistlik pöörduda oma raamatupidaja poole.

Anna

#raamatupidamine #maksud #eestimaa #finantsvabadus #finantsid#accounting #tallinn #sinuraamatupidaja #kidnes #estonia

Seoses majandusolukorraga maailmas on üha enam ettevõtteid viimas oma tegevust kaugkontorisse. Ja selle tulemusena hõõrub iga teine ​​tööandja (eriti kui ta on ka töötaja) käsi, et hakkab nüüd isiklike kulude pealt kokku hoidma, sest eluaseme- ja kommunaalkulusid saab tasuda ettevõtte raha eest.
Kahju on pettumust valmistada…

Kodukontori kulud, nagu kõik ettevõttega seotud kulud, peavad olema seotud ettevõtte äritegevusega. Kui elamispinda, kus juhatuse liige/töötaja elab, kasutatakse kasvõi osaliselt isiklikuks otstarbeks (ja enamjaolt nii ongi), siis antud juhul on vaja aru saada, millist pinda kasutatakse otseselt kodukontoriks. Kui sellest osast pole võimalik aru saada, siis on tavaks arvestada 50/50. Ja kõik, mis toimub isiklikul pinnal 50% osal ja mis tasutakse ettevõtte raha eest (näiteks osteti laud ja pandi see „isiklikule“ pinnale), siis sellised ostud maksustatakse kui erisoodustus.

Ja üürileandja puhul on oluline mitte unustada, et füüsiline isik peab saadud tulult tulumaksu tasuma.
Kõige huvitavam aspekt tekib kommunaalmaksete puhul. Kuidas arvutada, kui palju vett/elektrit kasutati tööalastel eesmärkidel, kui peres on 2 täiskasvanut ja 5 ülalpeetavat. See on lihtne.

Tööandja võib hüvitada kommunaalkulusid, kui selleks on piisavalt põhjendusi. Hüvitise suurus lepitakse üldiselt kokku üürilepingus, mis sõlmitakse töötaja ja ettevõtte vahel. Tasub ka järele mõelda, sest fassaaditööd, milleks maja 5 aastat tagasi laenu võttis ja mida veel 25 aastat remondifondist maksab, ei ole kuidagi seotud ettevõtte äritegevusega, kui see tegeleb näiteks logistikaga. Ning vastavalt tuleb kommunaalarve saamisel eemaldada sealt sellised kulud nagu remondifond ja muud ning võtta 50% saadud summast, sest kodukontoriks kasutatakse ainult 50% pinnast.

Üldiselt pole keeruline, ega ju? Kuid nüansse on palju, seega on üksikasjade teadasaamiseks mõistlik pöörduda oma raamatupidaja poole.

Anna

#raamatupidamine #maksud #eestimaa #finantsvabadus #finantsid#accounting #tallinn #sinuraamatupidaja #kidnes #estonia

8 1
В связи с экономической ситуацией в мире все больше и больше компаний переводят свою деятельность на удаленный офис. И , как следствие, каждый второй работодатель ( особенно если он и же работник) потирает ручки, что сейчас начнет экономить на личных расходах, так как жилплощадь и коммунальные услуги можно будет платить деньгами фирмы.
Спешу огорчить…
Расходы на домашний офис ( далее ДО), как и все расходы предприятия должны быть связаны с коммерческой деятельность компании. Если жилплощадь где живет Член Правления/работник, хотя бы частично используется в личных целях( а это так и есть и в бОльшей степни), то в данном случае необходимо понять какая площадь используется непосредственно под ДО.  Если же невозможно понять эту саму часть, то принято рассчитывать 50 на 50.  И вот все что происходит на части 50% личной площади и оплачивается деньгами фирмы ( например купили стол и поставили на «личную» площадь), то подобные покупки облагаются налогами как специальной льготой.

А как для арендодателя важно не забыть, что у физ.лица возникает уплата подоходного налога с полученного дохода.

Самое интересное возникает в части оплаты коммунальных услуг. Как рассчитать сколько воды/электричества было потрачено в рабочих целях, если в семье 2 взрослых и 5 иждивенцев. Все просто. Работодатель может возместить расходы на коммунальные услуги, если для этого достаточно обоснований. Как правило о сумме компенсации оговаривается в договоре аренды, который заключается между работником и предприятием. Ну и думать не мешает тоже, ведь фасадные работы на которые дом взял кредит 5 лет назад и будет еще 25лет платить в части ремонтного фонда, никак не относятся к коммерческой деятельности предприятия, если оно занимается, например, логистикой.  Ну и, соответственно, получая счет за коммунальные услуги, следует убрать оттуда подобные расходы как ремонтный фонд и другие, и взять из полученной суммы 50%, так как под ДО используется только 50% площади.
 
В целом не сложно, правда? Но нюансов куча, поэтому за деталями лучше обратиться к Вашему бухгалтеру.

Анна 

#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии

В связи с экономической ситуацией в мире все больше и больше компаний переводят свою деятельность на удаленный офис. И , как следствие, каждый второй работодатель ( особенно если он и же работник) потирает ручки, что сейчас начнет экономить на личных расходах, так как жилплощадь и коммунальные услуги можно будет платить деньгами фирмы.
Спешу огорчить…
Расходы на домашний офис ( далее ДО), как и все расходы предприятия должны быть связаны с коммерческой деятельность компании. Если жилплощадь где живет Член Правления/работник, хотя бы частично используется в личных целях( а это так и есть и в бОльшей степни), то в данном случае необходимо понять какая площадь используется непосредственно под ДО. Если же невозможно понять эту саму часть, то принято рассчитывать 50 на 50. И вот все что происходит на части 50% личной площади и оплачивается деньгами фирмы ( например купили стол и поставили на «личную» площадь), то подобные покупки облагаются налогами как специальной льготой.

А как для арендодателя важно не забыть, что у физ.лица возникает уплата подоходного налога с полученного дохода.

Самое интересное возникает в части оплаты коммунальных услуг. Как рассчитать сколько воды/электричества было потрачено в рабочих целях, если в семье 2 взрослых и 5 иждивенцев. Все просто. Работодатель может возместить расходы на коммунальные услуги, если для этого достаточно обоснований. Как правило о сумме компенсации оговаривается в договоре аренды, который заключается между работником и предприятием. Ну и думать не мешает тоже, ведь фасадные работы на которые дом взял кредит 5 лет назад и будет еще 25лет платить в части ремонтного фонда, никак не относятся к коммерческой деятельности предприятия, если оно занимается, например, логистикой. Ну и, соответственно, получая счет за коммунальные услуги, следует убрать оттуда подобные расходы как ремонтный фонд и другие, и взять из полученной суммы 50%, так как под ДО используется только 50% площади.

В целом не сложно, правда? Но нюансов куча, поэтому за деталями лучше обратиться к Вашему бухгалтеру.

Анна

#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии

14 0
#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #меняпокажи

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #меняпокажи

22 1
#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #kidnes #eestimaa

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #kidnes #eestimaa

12 2
#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #kidnes #eestimaa

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #kidnes #eestimaa

18 0
#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
 #tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии #kidnes 
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
 #raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #kidnes

#таллинн
#tallinn
#эстония
#eesti
#harjumaa
#raamatupidamine
#бизнесвфинляндии
#финляндия
#tallinngram
#estoniablogger
#estiblogid
#бухгалтервэстонии
#бухгалтервталлинне
#бизнесвэстонии
#бухгалтерскиеуслугивэстонии #kidnes
#крипта
#криптовалюта #трейдинг #финансовыеуслуги #финансовыеуслугиэстония
#raamatupidamineeestis #бухгатлер #lasnamäe #mustamäe #kesklinn #kidnes

19 1